My Account

Login:
Password:Create new account

Full name:
Login:
Password:
Password again:
Country:
City:
E-mail:Announcement

Բոնուս խաղարկություն 2017 - արդյունքներ
Հարգելի հայրենակիցներ ներկայացնում ենք 2017 թվականի Արցախի ազգային վիճակախաղի շահումային ֆոնդի բոնուս խաղարկության արդյունքները: Շնորհավորում ենք բոլորին: 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՈՆՈՒՍ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ     2018-01-16...

Բոնուս խաղարկություն 2017
Հարգելի հայրենակիցներ տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ 2018 թվականի հունվարի 16-ին տեղի կունենա Արցախի ազգային վիճակախաղի 2017 թվականի 5-րդ խաղարկության բոնուսային շահումային ֆոնդի խաղարկությունը: Արդյունքները կհրապարակվեն նույն օրը: Բոլորին մաղթում ենք հաջողություն: Բոնուս խաղարկության շահումային ֆոնդի ց...

Վիճակախաղի 5-րդ փուլի արդյունքներ
Հարգելի հայրենակիցներ Ամանորյա շնորհավորանքների հետ միասին ընդունեք անկեղծ երախտիքի խոսքեր Արցախի ազգային վիճակախաղի հինգերորդ խաղարկության կյանքի կոչման առթիվ: Հայտնում ենք, որ 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ին անցկացված Արցախի  ազգային վիճակախաղին մասնակցած 30226 տոմսերից&nb...

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՉԻՐԱՑՎԱԾ ՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
    2017 թվականի դեկտեմբերի 25-ին տեղի  է ունեցել Արցախի ազգային վիճակախաղի չիրացված տոմսերի հաշվառման, մարման և պահպանման հանձնաժողովի նիստը: Հանձնաժողովի կողից հաշվառվել և մարվել են Արցախի ազգային վիճակախաղի չիրացված թվով 29774 հատ վիճակախաղի տոմս:   «Արցախի ազգային...

Հայտարարություն 2017թ. Խաղարկության մասին
ՀԱՅՏԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ    Արցախի ազգային վիճակախաղի 5-րդ խաղարկությունը տեղի կունենա ս.թ. դեկտեմբերի 28-ին Ստեփանակերտ քաղաքում։ Խաղարկությանը ուղիղ եթերով կարող եք հետևել մեր պաշտոնական կայքի միջոցով՝ www.nkrlottery.am։ Խաղարկվելու են արցախյան ձեռագործ գորգեր, 10լ. տակառով թթի օղի, Արմֆոն հեռ...

Բոնուս խաղարկություն 2016 - արդյունքներ
Հարգելի հայրենակիցներ ներկայացնում ենք 2016 թվականի Արցախի ազգային վիճակախաղի շահումային ֆոնդի բոնուս խաղարկության արդյունքները: Շնորհավորում ենք բոլորին: 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՈՆՈՒՍ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ...

Բոնուս խաղարկություն 2016
Հարգելի հայրենակիցներ տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ 2017 թվականի հունվարի 16-ին տեղի կունենա Արցախի ազգային վիճակախաղի 2016 թվականի բոնուսային շահումային ֆոնդի խաղարկությունը: Արդյունքները կհրապարակվեն 16.01.2017 թվականին: Բոլորին մաղթում ենք հաջողություն:   Բոնուս խաղարկության շահումային ֆոնդի ց...

Վիճակախաղի 4-րդ փուլի արդյունքները
Հարգելի հայրենակիցներ Ամանորյա շնորհավորանքների հետ միասին ընդունեք անկեղծ երախտիքի խոսքեր Արցախի ազգային վիճակախաղի չորրորդ խաղարկության կյանքի կոչման առթիվ: Հայտնում ենք, որ 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ին անցկացված Արցախի  ազգային վիճակախաղին մասնակցած 52853 տոմսերից ...

ՉԻՐԱՑՎԱԾ ՏՈՄՍԵՐԻ ՄԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ին տեղի  է ունեցել Արցախի ազգային վիճակախաղի չիրացված տոմսերի հաշվառման, մարման և պահպանման հանձնաժողովի նիստը: Հանձնաժողովի կողից հաշվառվել և մարվել են Արցախի ազգային վիճակախաղի չիրացված թվով 47147 հատ վիճակախաղի տոմս:   «Արցախի ազգային վիճակախաղ» ...

Հայտարարություն 2016թ. Խաղարկության մասին
ՀԱՅՏԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ    2016 թ. վիճակախաղի խաղարկությունը տեղի կունենա ս.թ. դեկտեմբերի 28-ին Ստեփանակերտում։ Խաղարկությանը ուղիղ եթերով կարող եք հետևել մեր պաշտոնական կայքի միջոցով։ Խաղարկության արդյունքները կհրապարակվեն դեկտեմբերի 29-ին։  Շահած տոմսերի շահառուներին շահումները կհանձնվեն...

ՇԱՀՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ 25.01.2015
25.01.2015 թվականին Արցախի ազգային վիճակախաղի Երևանի գրասենյակում տեղի է ունեցել վիճակախաղի խաղարկության արդյունքում շահած տոմսերի առաջին խմբաքանակի շահումների բաժանումը: ...

Բոնուս խաղարկության արդյունքներ
Հարգելի հայրենակիցներ ներկայացնում ենք Ձեզ Արցախի ազգային վիճակախաղի շահումային ֆոնդի բոնուս խաղարկության արդյունքները: Շնորհավորում ենք բոլորին: ԲՈՆՈՒՍ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ...

Բոնուս խաղարկություն
Հարգելի հայրենակիցներ տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ վաղը՝ 10.01.2016 թվականին, տեղի կունենա Արցախի ազգային վիճակախաղի բոնուսային շահումային ֆոնդի խաղարկությունը: Արդյունքները կհրապարակվեն 11.01.2016 թվականի: Բոլորին մաղթում ենք հաջողություն:   Բոնուս խաղարկության շահումային ֆոնդի ցուցակ...

About the third draw of the National Lottery
Հարգելի հայրենակիցներ Ամանորյա շնորհավորանքների հետ միասին ընդունեք անկեղծ երախտիքի խոսքեր Արցախի ազգային վիճակախաղի երրորդ խաղարկության կյանքի կոչման առթիվ: Հայտնում ենք, որ 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ին անցկացված Արցախի  ազգային վիճակախաղին մասնակցած 94419 տոմսերից ...

A N N O U N C E M E N T
“Artsakh’s  National Lottery” JSCC notifies that final calculation of the prize fund of the lottery tickets, held on December 28, 2014, is already done. The process of disposing prizes of the tickets won  is considered finished. The number of residual prizes is 96, whic...

1 2 3