My Account

Login:
Password:Create new account

Full name:
Login:
Password:
Password again:
Country:
City:
E-mail:Announcement

Բոնուս խաղարկության արդյունքներ
Հարգելի հայրենակիցներ ներկայացնում ենք Ձեզ Արցախի ազգային վիճակախաղի շահումային ֆոնդի բոնուս խաղարկության արդյունքները: Շնորհավորում ենք բոլորին: ԲՈՆՈՒՍ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ...

Բոնուս խաղարկություն
Հարգելի հայրենակիցներ տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ վաղը՝ 10.01.2016 թվականին, տեղի կունենա Արցախի ազգային վիճակախաղի բոնուսային շահումային ֆոնդի խաղարկությունը: Արդյունքները կհրապարակվեն 11.01.2016 թվականի: Բոլորին մաղթում ենք հաջողություն:   Բոնուս խաղարկության շահումային ֆոնդի ցուցակ...

About the third draw of the National Lottery
Հարգելի հայրենակիցներ Ամանորյա շնորհավորանքների հետ միասին ընդունեք անկեղծ երախտիքի խոսքեր Արցախի ազգային վիճակախաղի երրորդ խաղարկության կյանքի կոչման առթիվ: Հայտնում ենք, որ 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ին անցկացված Արցախի  ազգային վիճակախաղին մասնակցած 94419 տոմսերից ...

A N N O U N C E M E N T
“Artsakh’s  National Lottery” JSCC notifies that final calculation of the prize fund of the lottery tickets, held on December 28, 2014, is already done. The process of disposing prizes of the tickets won  is considered finished. The number of residual prizes is 96, whic...

Start ofArtsakh National Lottery 2015
Dear compatriots From the 9th of may the third output of Artsakh National Lottery  is put into circulation with 300 000 tickets. The prize fund of this year includes -         Artsakh carpets -       &n...

Distribution of prizes in Yerevan 2015
In Armania, in  NKR`s  permanent representation there took place Artsakh National lottery`s  second part`s  winnings delivery to 46 citizens of Armenia. Artsakh National Lottery`s second part`s prize fund in total had 350 winnings: Armenian hand made carpet...

Distribution of prizes in Yerevan
In Armania, in  NKR`s  permanent representation there took place Artsakh National lottery`s  second part`s  winnings delivery to 43 citizens of Armenia. Artsakh National Lottery`s second part`s prize fund in total had 350 winnings: Armenian hand made carpet...

“Artsakh National Lottery
Today, by results of December 28, 2014 Lottery draw, prizes awarding ceremony was held in Artsakh National Lottery office. STEPANAKERT, JANUARY 21, ARTSAKHPRESS: A. Pogosyan, the winner of 30 litre mulberry wood barrel with mulberry vodka, told in the interview with "Artsakhpress", that ...


About the second draw of the National Lottery
Dear  compatriots Besides the New Year`s congratulations accept sincere words of gratitude for  realization   Artsakh national lottery`s second part. From 131415 tickets which took part in Artsakh national lottery on December 28, 2014 350 tickets won, the results of which you c...

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Արցախի ազգային վիճակախաղ» ՓԲԸ-ի կողմից կազմակերպվող վիճակախաղի տոմսերը արդեն հանվել են շրջանառությունից և իրականացվում են վերջնական հաշվարկները: 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի դրությամբ 80.000 հատ վիճակախաղի տոմս համարվում է իրացված, և հաշվարկները դեռևս շարունակվում են: Վիճակախաղի տոմսերի...

Announcement
In 2014 «Artsakh National Lottery» printed 260 000 lottery tickets, 225 400 lottery tickets are in the circulation, 60 000 of which is considered to be sold and 165 400 are still in circulation. The tickets will be removed from the circulation on December 20, 2014. From December 20 to...

Those who want to book Artsakh`s lottery tickets can do it online
Director of « Artsakh National lottery» CJSC Aleksandr Arzumanyan noticed that from 300 thousand tickets 130 thousand have already been bought by people from Artsakh, Armenia, Russia and Iran. He thinks that the opportunity of buying  tickets online will help the Arme...

130 000 tickets of Artsakh National lottery are sold.
From 300 000 tickets of Artsakh National Lottery nearly half is sold already. The director of “Artsakh National Lottery”CJSC informed that at the moment 130 000 tickets are sold in Atmenia, Artsakh, Russia and Iran. Two flats in Stepanakert, carpets and barrels of mulberry vodka of 20-3...

A lot of companies support the implementation of the national lottery tickets
   The start of national lottery`s second part of Artsakh development and resettlement took place in Stepanakert May 9. All our countrymen who live in Armenia, Artsakh and Diaspora can help Artsakh`s development buying national lottery tickets till December 28.    A number of c...

1 2 3