My Account

Login:
Password:Create new account

Full name:
Login:
Password:
Password again:
Country:
City:
E-mail:ԱՐՑԱԽԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-ԻՆ ԺԱՄԸ 11:00 ԿԱՅԱՆԱԼԻՔ 6-ՐԴ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ ՈՒՂԻՂ ԵԹԵՐՈՒՄ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԵՏԵՎԵԼ ԱՅՍՏԵՂ

 

Հարգելի հայրենակիցներ տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Արցախի ազգային վիճակախաղի 5-րդ խաղարկությանը խաղարկվելու են՝ արցախյան ձեռագործ գորգեր, 10լ. տակառով թթի օղի և գումարային շահումներ:

Խաղարկության ավարտից հետո շահումների հանձնումը տեղի է ունենալու 2019թ. փետրվար ամսվանից սկսած, շահումները ստանալու համար անհրաժեշտ է հերթագրվել nkr.vichakakhagh@gmail.com էլ. փոստի միջոցով՝ ուղարկելով շահած տոմսի համարը և կոնտակտային հեռախոսահամար:

Շահումները ստանալու համար անհրաժեշտ է լինելու մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 1-ը ներկայացնել շահած տոմսը և շահողի անձնագիրը։

Home page

The re-creation of Artsakh is possible through the joint efforts of the Armenians spread all over the world.  Artsakh is not only the pride and the symbol of the Armenians’ new victories, but also the image and honour of Armenian nation for appearing before the world.

The national lottery of Artsakh is a distinctive way of being the little part of the national victory; this is one of those exclusive cases when the victory is inevitable because the Armenian wins in both cases: prosperous motherland with prosperous families.

The main goal of the national lottery is to use the profit gained from the realization of tickets for strategic significance that is repatriation and development projects of communities.

The first raffle of the national lottery was held on December 28, 2013 a symbolic day for Artsakh (on this day the first election of the Supreme Council was held).

The results of the first raffle of the national lottery guarantee undeniable success of the initiative.